ภูแว

                  

               ภูเขา ภูเขาทุ่งหญ้าที่เป็นยอดเขาสูงสุดของคลื่นภูเขาในอำเภอปัว จังหวัดน่าน มีความงดงามของรูปทรงแปลกตาทุ่งหญ้าที่เกาะ กุมยอดเขาสูง นี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่าน เล่าขาน กันมาว่าเขาสูงที่หนาว เย็นแห่งนี้เป็น เมืองเก่าของบรรพบุรุษ ชาวน่าน หนทางแม้ จะเหน็ดเหนื่อยยาวไกล แต่นักนิยมไพรไม่ผิดหวัง ที่ตั้ง : ดอยภูแว อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา และกิ่งอำเภอสันติสุข ที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ และทางขึ้นดอยภูแวอยู่ในเขต อำเภอปัว หนทางสูงชันขึ้นเขาหลายลูก และต้องค้างคืนบนยอดเขา ดอยภูแว : เทือกเขาภูคาประกอบด้วยภูเขาหลายลูก สำหรับดอยภูแว นับเป็นภูเขาที่สวยที่สุดมีทางเดินขึ้น 2 เส้นทาง คือทางบ้านด่าน ทางสูงชันแต่ใกล้ และทาง บ้านปางควาย ทางไม่สูงชัน แต่ไกลกว่า ทางหลังที่นิยม มากกว่า เพราะเดินไปเรื่อยๆ จากเชิงเขาขึ้นไปถึง บ้านห้วยปู้ด ใช้เวลา 3 – 4 ชั่วโมง ค้างคืนที่หมู่บ้านบนเขานี้ รุ่งเช้าจึงเริ่มเดินขึ้นดอยภูแวใช้เวลาครึ่งวันถึงยอดดอย ไหล่เขาเป็นที่ราบเล็กๆ มีต้นไม้แคระขึ้นเป็นกลุ่มอยู่พอ ให้ตั้งแค้มป์ได้ การชมดอยภูแวต้องเดินเลาะสันเขา ไปอีกลูกหนึ่งแล้วหันกลับมามองดอยภูแว จะเห็นความสวยงาม ของภูเขาที่มีพรมธรรมชาติคือหญ้าปกคลุมอยู่ ความสวยงามจะมีมากเป็นพิเศษในช่วงบายแก่ทุ่งหญ้าสีเขียว สดยามโดนแดดสาดส่องจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีทองตามแสงแดด นับเป็นความงามในความเหนื่อยที่ต้องแลกมา ความสูงของดอยภูแว 1,837 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ชมพูภูคา : เมื่อลงจากดอยภูแวแล้ว ไม่ไกลจากที่ทำ การอุทยานฯ มากนักมีต้นชมพูภูคา สมัยก่อนเหลือต้นเดียว ในโลกแต่ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวนได้แล้ว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีดอกสีชมพูออกเต็มต้นงดงาม จากตัวเมืองน่านใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 (ไปอำเภอปัว) ระยะทาง 35 กิโลเมตร เลี้ยวขวาใช้ ทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว – บ่อเกลือ) ถึงกิโลเมตรที่ 24 – 25 เลี้ยวซ้ายเข้า ที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทางจากตัวเมืองน่าน 60 กิโลเมตร สำนักงานป่าไม้เขตน่าน โทรศัพท์ 0 – 5471 – 0136 , 0 – 5471 – 0815

ภูแว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s